Vi lover...

Home Om os Vi lover...

Vi lover

Hos Vester Kopi er vi 100% dedikeret til at levere den bedst mulige kundeservice. Glade og tilfredse kunder er fundamentet for vores eksistens og vi er altid dedikeret til at give vores kunder den bedste oplevelse.

Hovedparten af vores arbejde kommer som ad-hoc opgaver fra kunder vi tidligere har udført opgaver for. Der er dog også en del af vores kundebase der foretrækker længerevarende servicekontrakter (løbende eller årlige) der garanterer dem en bestemt serviceydelse relateret til print, service af udstyr etc.

Lige meget hvad hvilke print-behov I har, så er det vores mål altid at levere suveræn service og vores kunder kan forvente følgende når de arbejder med os:

 

Vester Kopi er først og fremmest en servicevirksomhed.

 
Vi lever af at servicere vores kunder, og vi etablerer ofte et tæt samarbejdsforhold af langvarig karakter.
 
Opgaverne er ofte af ad hoc karakter, med stramme deadlines, hvor udfordringen for Vester Kopi er hurtigt og effektivt at kunne tilbyde vores kunder en ydelse, der lever op til forventningerne. Ikke blot til prisen, men også til leveringssikkerhed, kvalitetssikring og sikkerhed for fleksibilitet og hurtig respons.
 
KundeserviceVi mener god service bl.a. kendetegnes ved:
 
  1. Indlevelse. At kunne forstå vores kunders behov, så vi kan løse opgaven bedst muligt.
  2. Rigtig kommunikation. At vi kommunikerer, så vores kunder føler sig trygge ved grafiske udtryk ol.
  3. Fleksibilitet, service og hjælpsomhed
  4. Omhu. At vi altid udviser omhu, omtanke og kvalitetsbevidsthed - også når tiden er knap ved hasteopgaver.
  5. Vedholdenhed. At vi følger tingene til dørs.
  6. Tillid. At vi gør os fortjent til vore kunders tillid.

 

 

 

I Vester Kopi er vi generelt meget bevidste om vores arbejdes betydning for korrekt produktion og levering til vores kunder. I arbejdet med at sikre dette, har vi opstillet følgende kvalitetsmålsætning:

En grafisk ydelses kvalitet er summen af de relevante egenskaber ved ydelsen set fra kundens synsvinkel. Egenskaberne omfatter en bred vifte af forhold såsom leveringstid, korrekte farver, typen af medie, korrekt fakturering, professionel kundebetjening. Et kvalitetssvigt er opstået, når den leverede ydelse ikke lever op til de aftalte egenskaber og til kundens forventninger. Det er Vester Kopis kvalitetsmålsætning at sikre, at kvaliteten i hvert tilfælde er aftalt med kunden inden jobbet startes op, og at Vester Kopis ydelse hver gang lever op til disse kvalitetskrav. Hverken mere eller mindre.

Vester Kopi sikrer kvaliteten gennem et kvalitetssystem, som dels formaliserer de rutiner og arbejdsgange, som ligger til grund for Vester Kopis forretning, og dels sikrer, at kvalitetssvigt giver anledning til korrektive og forebyggende ændringer i rutinerne og arbejdsgangene. Den overordnede målsætning for kvalitetssystemet er dermed at opnå en stadigt faldende fejlandel og en stigende effektivitet.'

For at understøtte målsætningerne er der desuden udarbejdet en række kvalitetspolitikker, som understøttes af flowdiagrammer, beskrivelser af forretningsgange samt procesbeskrivelser.

I det daglige arbejde benyttes standarden ISO 9004:2000 som inspirationskilde.

 

Vester Kopi sponserer undertiden nogle arbejder, der udføres hos os. Det sker f.eks. hvor unge kunstnere, arkitekter eller designere skal deltage i en konkurrence, eller i tilfælde, hvor opgaven skal bruges i en sag eller i en sammenhæng, som vi gerne vil støtte.


Der er ingen objektive kriterier for hvem eller hvilke sager, vi støtter. Det afhænger af, hvad vi synes er en god sag. Men der er nogle enkle og klare principper for, hvordan støtten ydes: Når Vester Kopi støtter, gør vi det ved at tilbyde at producere til

vores interne cost pris + arbejdstid, der medgår ved produktionen + vores miljøbidrag.

Vester Kopi forærer altså ikke penge væk. Men vi vil gerne støtte udvalgte kulturelle og miljøfremmende initiativer, der har brug for print eller kopi uden at tjene penge på det. Hvilke sager vi vælger, vurderer vi fra gang til gang på vores interne 'mandags møder'. Det er kun afdelingsledere og 'mandags møderne', der kan tage endelig beslutning om sponsorships.

Markedsføring af Vester Kopi
Indgår vi en sponsoraftale, beder vi om lov til at Vester Kopis logo f.eks. bliver trykt på opgaven, eller at Vester Kopi bliver nævnt i sammenhæng med opgaven. Vi beder også om lov til at omtale aktiviteten og vise den sponserede opgave på vores hjemmeside.


 

Vester Kopi sponsorerer arkitektkonkurrencer, designkonkurrencer og lignende.

Det gør vi ved at give specielt lave priser til deltageren i konkurrencen. Vester Kopi har i mere end 40 år været samarbejdspartner for danske arkitekter. Det gælder, når vi plotter og kopierer tegninger og beskrivelser, udsender licitationer eller fremstiller byggepladsskilte og kæmpebannere til stilladser. Vi står også klar og har kompetencerne, når konkurrenceprojektet skal realiseres.

Hvilke typer konkurrencer støtter Vester Kopi?
Alle konkurrenceprojekter i Danmark samt internationale konkurrencer. Ordningen gælder ikke i tilbudskonkurrencer.

Hvilke produkter sponsorerer Vester Kopi?
S/H tegningskopi og –plot, farvekopi og –print, kopiering af beskrivelser, indbinding, InkJet farveplot af tegninger samt opklæbning på alle lagerførte pladetyper inkl. laminering. Der leveres i omfang efter ophængningsplan.

Hvad koster det?
Vester Kopi giver rabat på godkendt konkurrencer. Få en pris i din nærmeste Vester Kopi. Rabatten kan dog ikke kombineres med andre rabatter.

Hvordan hjælper vi dig bedst?
Du bør bestille tid, så vi kan servicere dig bedst muligt og sikre, at dit materiale når frem til tiden. Konkurrencer produceres normalt i Vester Kopis almindelige åbningstid. Der betales for eventuelt overarbejde. Tal eventuelt med os på forhånd om dine ønsker, så vi kan være forberedt og give dig den optimale løsning. Vi beder dig medbringe kopi af konkurrenceprogrammet, hvori der står, hvem der er konkurrencens opdragsgiver, hvad konkurrencen hedder, og hvor og hvornår den afgøres.

 

Vester Kopi oplever jævnligt at vore kunder er forvirrede over at de ikke må kopiere på vore maskiner, når de gerne må kopiere på f.eks. bibliotekets kopimaskiner.  Vester Kopi følger imidlertid blot loven:
 
Folketinget har pr. 12. december 2003 ændret ophavsretsloven, så virksomheder, f.eks. kopiforretninger ikke længere må kopiere hele eller dele af bøger/tidsskrifter/artikler, med mindre det udtrykkeligt er aftalt med rettighedshaveren, som typisk er det forlag, der har udgivet bogen. Dette forbud gælder også, når en sådan kopiering sker med henblik på privat brug. 
 
Forretninger med kopimaskiner må således ikke på bestilling kopiere hele eller dele af bøger/tidsskrifter/artikler. 
 
Forretninger må heller ikke stille kopimaskiner til rådighed, så kunderne selv kan kopiere. Hvis en forretning ser stiltiende til ved en sådan kopiering, vil forretningen være ansvarlig for krænkelsen af ophavsretsloven på samme måde, som hvis forretningen selv havde stået for kopieringen.