Licitationsservice

Home Produkter Diverse Licitationsservice

Licitationsservice

Licitationsservice | Vester Kopi

 

Vester Kopi har mere end 40 års erfaring med udbudssager, tegningsadministration og -print. Vi har nogle af branchens dygtigste fagfolk, der dagligt servicerer byggesektoren i Danmark. 

Vores licitationsservice er et totalkoncept, man kan plukke i efter behov eller udnytte fuldt ud. Vi tilbyder bl.a.:

 

  • Tegningsadministration (både digitalt og analogt)
  • Håndtering af arkiv ud fra tegningslister, fordelingslister og adresselister
  • Print af udbudsbreve
  • Kopiering og print af CD / DVD (Vester Kopi kan her opbevare original materialet, således at alle de bydende kan bestille ekstra print direkte hos Vester Kopi for egen regning)
  • Pakning og forsendelse til de enkelte modtagere
  • Internet baseret projektsamarbejde
  • Fakturaservice. Du kan f.eks. vælge at få fakturaen delt op i underfakturaer til dine kunder, eller at samle flere ordrer på en og samme faktura. Det er især en fordel, hvis du har en sag, der løber over en længere periode.
  • Sagsregnskab. Vi påtager os også at føre sagsregnskab på dine opgaver. Vi opretter et kartotek, og først på måneden får du regninger fra os – en på hver sag - sammen med et udfyldt fællesindbetalingskort, så bygherren kan betale direkte til os.

 

Fortæl os om dine behov, så vejleder vi om den bedste løsning.

Danmarks største digitale trykkeri

Vester Kopi har en samlet produktionskapacitet for digital print på ca. 130.000 farve A4 sider per time og ca. 250.000 sort/hvid A4 sider per time. Kapaciteten for tegningskopi er ca. 9.300 m2 i timen. På en almindelig arbejdsdag (6 timers fuld kapacitetsudnyttelse) kan vi producere mere end 700.000 farve A4 sider, halvanden million sort/hvid A4 sider, og mere end 55.000 m2 tegningskopi.